You are currently viewing English vocab: szukać

W języku angielskim występuje naprawdę dużo określeń na czynność szukania, przeszukiwania, poszukiwania… W zależności od kontekstu, stosowne będą różne angielskie tłumaczenia. Do wyboru jest ich prawie 50, lecz opisane zostaną tylko niektóre.

SEARCH
Po prostu „szukać, poszukiwać” . W zależności od kontekstu może również przyjąć znaczenie „przeszukać, zrewidować”. Często występuje w formie ~ FOR sth = szukać, poszukiwać czegoś. Słowo to oznacza w szczególności dokładne, wnikliwe, skrupulatne poszukiwania, np. zaginionej osoby, leku na jakąś chorobę; przeszukiwanie terenu.

LOOK, LOOK FOR
Znaczenie właściwie identyczne z SEARCH; szukać, zwłaszcza czegoś, co zostało zgubione; rozglądać się za kimś lub za czymś, wyszukać kogoś w tłumie. Określenie to zwraca uwagę na podjęcie próby poszukiwań.

BROWSE
Przeglądać, szperać, zaglądać. Znacznie tego słowa zauważalnie różni się od pozostałych, lecz także ma związek z szukaniem. Obecnie, najczęściej używa się go w odniesieniu do komputera – oznacza przeglądanie jakiejś zawartości lub źródła, np. ~ the Internet = przeglądać Internet, surfować po Internecie. Słowo to niesie ze sobą brak konkretnego celu, a więc nie „przeszukiwać Internet”, tylko go „przeglądać”. Tak samo „przeglądać” można przedmioty, np. w sklepie, czyli nie czytać dokładnie książek w księgarni, nie skupiać się na szczegółach ubrań; dotknąć, obejrzeć i po chwili odłożyć. Często słowo to występuje w formie ~ THROUGH = przejrzeć zbiór, grupę, stos; szperać w czymś.


FIND
Jest to czasownik w formie dokonanej od „szukać”, a więc jego znaczenie to „odszukać, znaleźć, odnaleźć, odkryć”. Jeśli w wyniku poszukiwań coś zostało znalezione, czasownik FIND powinien zostać użyty, np. He searched for (looked for) gold and, finally, he found it. Słowo to może również zostać wykorzystane, jeśli coś zostało znalezione przez przypadek (szukanie nie miało miejsca) lub podczas opisywania stanu kogoś lub czegoś (również siebie) = zastać coś/kogoś jakimś. Określenie to bardzo często występuje w formie ~ OUT = dowiedzieć się, wykryć, znaleźć coś.

SEEK
Formalny odpowiednik LOOK FOR lub try to FIND. Oprócz „szukać, poszukiwać”, oznacza także „starać się, usiłować”. Słowo to podkreśla podjęcie próby, niezależnie od rezultatu poszukiwań czy starań. W użyciu szkolnym, SEEK będzie najczęściej używane w odniesieniu do poszukiwania pomocy czy porady (~ HELP~ ADVICE), a w filmach czy książkach często można spotkać ten zwrot w kontekście zemsty (~ REVENGE) lub schronienia (~ REFUGE~ SHELTER), zwłaszcza w przypadku uciekinierów, uchodźców.

EXPLORE
Badać, odkrywać, znajdować, zgłębiać, poznawać. Określenie to jest najczęściej używane w odniesieniu do eksploracji nieznanego terenu czy obiektu (~ the ocean), ale może być także użyte do wyrażenia zwiedzania, poznawania miejsca powszechnie dostępnego (~ London). EXPLORE oznacza poznawanie, dowiadywanie się czegoś nowego, znajdowanie nowych informacji, faktów, możliwości.

COMB
Znaczenie podobne do SEARCH – przeczesywać, przeszukiwać. Określenie to jest najczęściej używane w odniesieniu do miejsca i/lub osoby czy przedmiotu, i oznacza dokładne, skrupulatne przeszukanie, zbadanie, każdego skrawka danego obszaru. Zazwyczaj obszar poszukiwań ma znaczne rozmiary, np. sterta dokumentów, dżungla, czy pustynia…

 

Opracowano na podstawie:
– Longman Dictionary of Contemporary English
– Thesaurus.com
– Oxford Dictionaries
– DICT – English Polish Dictionary