Rekrutacja – terminy.

1. W terminie od 17 maja do 18 czerwca 2018r. do godziny 15:00 - podanie (wg wzoru ustalonego przez szkołę), - dwa zdjęcia legitymacyjne (z nazwiskiem na odwrocie). 2. W terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 12:00 - oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez…

Czytaj dalej
Kontrakt Nowodworczyków podpisany
bty

Kontrakt Nowodworczyków podpisany

Dnia 21 maja 2018 r. został podpisany Kontrakt Nowodworczyków, zawarty miedzy nauczycielami a uczniami, dotyczący relacji interpersonalnych. W imieniu uczniów kontrakt podpisali członkowie RSU, w imieniu nauczycieli Pani Dyrektor, Urszula Piotrowska oraz Pani Joanna Wojciechowska, Pani Ewa Grugel i Pani Agnieszka Jutrowska  

Czytaj dalej