You are currently viewing XXIX „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ” 2022.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
Uczestnik Kwietniowych Spotkań z Poezją może wystąpić w następujących kategoriach:
1. KONKURS INTERPRETACJI:
Uczestnik prezentuje – recytuje dwa utwory poetyckie (wykraczające poza program nauczania)
2. POEZJA ŚPIEWANA:
Uczestnicy prezentują dwa utwory dowolnych autorów (mile widziana jest twórczość własna, samodzielnie skomponowana muzyka, obowiązkowe wykonanie w języku polskim)
3. SPOTKANIA TWÓRCÓW:
Uczestnicy nadsyłają dwa własne wiersze lub dwa własne fragmenty prozy przepisane na komputerze (czcionka 12 i bez nazwiska autora. Dane autora podaje się na karcie zgłoszenia wypełnionej DRUKOWANYMI LITERAMI).
Dodatkowo jury może przyznać nagrodę dla najlepszego z młodych Twórców – autorów tekstów piosenek wykonanych w ramach konkursu.

Każdy z uczestników może brać udział we wszystkich kategoriach. W tym roku dodatkowo zostanie przyznana nagroda za najlepsze wykonanie utworu Andrzeja Bursy lub Rafała Wojaczka. Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa.

Jury może przyznać specjalną nagrodę: LAUR KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ (za wybitną osobowość i wszechstronność uczestnika, który ujawnił talent w co najmniej dwóch kategoriach konkursowych)
KRYTERIA OCENY ( dotyczy kategorii interpretacji i poezji śpiewanej): Emocjonalny stosunek do treści, własna interpretacja lub aranżacja utworów, walory muzyczne prezentacji, celowość doboru środków wyrazu scenicznego, dykcja.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Liceum Ogólnokształcące
im. Filomatów Chojnickich
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
z dopiskiem „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ”
lub przesłać faxem do szkoły na numer: 523975017

Termin zgłoszeń upływa w dniu 24 marca 2022 roku.
Termin ten nie może zostać przekroczony, a wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne z dyskwalifikacją.