You are currently viewing “Gdzie chrzest, tam nadzieja. 966-2022” – uroczystość szkolnych obchodów 1056- lecia chrztu Polski

21 kwietnia 2022 roku społeczność Nowodworka uczciła jubileusz 1056.rocznicy chrztu Polski. W części artystycznej uroczystości wystąpili: Robert Jeschke w utworze Cypriana Kamila Norwida “Moja piosnka II” i Mateusz Drelich w wierszu Juliana Tuwima “Chrystusie”. Amelia Szraiber zaśpiewała utwór “Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”. Drugą część poprowadziły: Julia Wiśniewska i Kamila Dubieńska. Przedstawiły rys historyczno-religijny chrztu Polski w prezentacji pod tytułem”Chrześcijańska Polska na przestrzeni wieków”. Ta piękna uroczystość z udziałem pana dyrektora Waldemara Ptaka, pani wicedyrektor Joanny Drożdż, nauczycieli i uczniów naszej Szkoły skłoniła do refleksji o najważniejszej decyzji – nadaniu kierunku – wszczepienia gałązki w pień chrześcijańskiej Europy.

Chrzest Mieszka I w 966 roku – to także początek narodu i państwa polskiego. Kończąc uroczystość, pan Dyrektor podkreślił znaczenie tych wydarzeń do umacniania wiary, tożsamości narodowej, jej obowiązku pielęgnowania przez kolejne pokolenia. Przywołane zostały słowa świętego Jana Pawła II – papieża, które wypowiedział w homilii 2 czerwca 1979 roku w Warszawie “Wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja papież…”

Powstanie i trwanie Polski jest ściśle związane z jej chrystianizacją. Polska i chrzest – to słowa nierozdzielne. Naczynia połączone.

Uroczystość została przygotowana pod opieką nauczycieli: Aleksandry Wegner, Aliny Okonek i Eweliny Ossowskiej. W holu Szkoły pojawiła się okolicznościowa gazetka.

Zdjęcia z uroczystości wykonał Kamil Mogiłka.