You are currently viewing Wystawa w Nowodworku „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”

Z okazji zbliżającej się 103. rocznicy powrotu Tucholi do Macierzy – która
przypada 29 stycznia- odbyła się w naszej szkole ważna uroczystość. 11 stycznia 2023 roku w auli szkolnej została otwarta wystawa: „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem
do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920.” Jej autorem jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Wystawę tę udostępnili nam pracownicy
Delegatury IPN w Bydgoszczy. Zawiera ona szesnaście plansz – niezwykle wartościowych w materiał ikonograficzny, aktowy i opisowy. Wykład otwierający wernisaż przygotował pan Jakub Topolewski – pracownik Delegatury IPN w Bydgoszczy. Gościa i zebranych uczniów wraz z nauczycielami przywitał pan dyrektor Waldemar Ptak, który odniósł się do tematu wystawy, wskazując na
ogromny wysiłek wielu ludzi, który doprowadził do powrotu naszych ziem
do Macierzy. W swym wykładzie pan Jakub Topolewski omówił kolejne etapy
wydarzeń historycznych z lat 1918-1920, które doprowadziły ostatecznie do powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.
Na koniec młodzież obejrzała wystawę, przygotowując się tym samym do wykonania na lekcjach historii kart pracy, których autorem jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.