You are currently viewing XI edycja międzyszkolnego konkursu plastyczno – literackiego „Szanuję i podziwiam, czyli o autorytetach młodego pokolenia” .

Przypominamy jeszcze raz…. o konkursie międzyszkolnym plastyczno-literackim. Pokaż kto jest Twoim bohaterem, kogo nazywasz autorytetem.

Zrób to w dowolnej formie – napisz, narysuj.

REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO.
1.Organizatorzy – nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi
pedagog szkolny – mgr Agnieszka Jutrowska
nauczyciel bibliotekarz – mgr Anna Szreiber.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Tucholi oraz Powiatu Tucholskiego.
3. Cele konkursu:
•możliwość wypowiedzenia w formie plastycznej i literackiej na temat wartości
i autorytetu,
•kształtowanie postawy szacunku i uznania dla wartości i autorytetu
4. Kategorie konkursu:
a) plastyczna (plakat)
– technika plakatu dowolna,
– format dowolny (max A3)
b) literacka (forma dowolna)
* przyjmujemy tylko prace indywidualne,
* jeden uczeń może wykonać prace w różnych kategoriach
* na odwrocie pracy należy podać swoje nazwisko, imię, klasę oraz nazwę szkoły
5. Ocena prac:
– prace będzie ocenić powołana komisja,
– prace ocenianie będą w kategoriach: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa
– dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe dyplomy i upominki,
– wszystkie plakaty będzie można obejrzeć na pokonkursowej wystawie,
– nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w czytelni biblioteki szkolnej w LO Tuchola oraz na stronie internetowej,
-organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac na stronie internetowej LO w Tucholi (z zaznaczeniem nazwiska autora),
6. Szkoły, których reprezentanci zostali nagrodzeni, zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach konkursu i dacie rozstrzygnięcia.
Informacja ukaże się także na stronie internetowej https://www.nowodworek.pl
7. Prosimy o nadsyłanie nie więcej niż 5 prac z danej kategorii.
8. Podpisane prace należy przesłać na adres Liceum Ogólnokształcące w Tucholi (ul. Pocztowa 8A 89-500 Tuchola) do 13 lutego 2023r. (ważna data stempla pocztowego) lub można przekazać osobiście do biblioteki szkolnej LO w Tucholi.

Czekamy na Wasze prace do 13 lutego 2023r.

pedagog szkolny – Agnieszka Jutrowska
nauczyciel bibliotekarz – Anna Szreiber.