You are currently viewing Wirtualne Siłowe Mistrzostwa Szkoły  ” SIŁACZE NOWODWORKA”

TUCHOLSKI NOWODWOREK

zaprasza uczniów do udziału

w Wirtualnych Siłowych Mistrzostwach Szkoły

SIŁACZE NOWODWORKA

CEL IMPREZY

Promocja sportów siłowych, poprawa ogólnej aktywności fizycznej.

SPONSOR

Komendant Powiatowy Policji w Tucholi funduje nagrody dla 6 pierwszych miejsc.

ZAPISY

Do 25 kwietnia 2021 r. osoby chcące wziąć udział w zawodach przesyłają online na adres wadolowskirobert@nowodworek.edu.pl wypełnione zgłoszenie – deklarację zgody rodzica, opiekuna (może być informacja o wyrażeniu zgody w e-dzienniku) oraz filmy nagrane z realizacji ćwiczenia z jednej, dwóch lub trzech poniższych kategorii:

uczennice (zawodniczki)

– pompki klasyczne (liczy się ilość pompek),

– zwis na drążku o ugiętych bądź prostych ramionach (liczy się czas zwisu),

– wyciskanie sztangi leżąc o wadze 50% ciężaru ciała zawodniczki (liczy się ilość wyciśnięć);

uczniowie (zawodnicy)

– pompki klasyczne (liczy się ilość pompek),

– podciągnięcia na drążku (wejście siłowe – liczy się liczba podciągnięć),

– wyciskanie sztangi leżąc (wyciśnięcie maksymalnego ciężaru).

NAGRODY

Każda kategoria tj. pompki, drążek, ławka jest nagradzana oddzielnie. Wszyscy otrzymują dyplom za udział, a najlepsi dodatkowo nagrodę specjalną. Ogłoszenie wyników 27.04.2021 r.

STRÓJ STARTOWY

Koszulka z krótkim rękawkiem (aby widoczny był wyprost łokcia), spodnie sportowe lub krótkie spodenki, obuwie dowolne. Dozwolone są opaski na nadgarstki, pasy usztywniające kręgosłup, rękawiczki.

SPOSÓB WYKONANIA ZADANIA

POMPKI

Zawodniczka/Zawodnik przyjmuje postawę podpór przodem o wyprostowanych rękach (rozstaw na szerokość barków – może być nieznacznie szerzej, dłonie skierowane równolegle do ciała), nogi wyprostowane. Głowa utrzymana równolegle do linii ciała w kierunku podłoża. Zawodnik wykonuje ugięcia ramion opadając na wysokość ok.5 cm do podłoża, po czym prostując ramiona podnosi usztywnioną i prostą sylwetkę, ćwiczenie powtarza. Liczy się liczba ugięć ramion, czas jest nieograniczony.

DRĄŻEK

Zawodniczka – w dowolny sposób chwyta drążek (nachwytem lub podchwytem), nogi swobodnie zwisają lub są ugięte, ręce ugięte lub wyprostowane. W momencie zawisu włączany jest stoper. Zawodniczka może mieć rękawice. Liczy się długość czasu w zwisie.

Zawodnik – w dowolny sposób chwyta drążek (nachwytem lub podchwytem) z wyprostowanych rąk podciąga się, aby brodę unieść nad drążek, po czy opuszcza się do pełnego zwisu ( nie robi przeprostów w łokciach) i ponawia podciąganie. Nogi zwisają swobodnie lub są ugięte. Wejścia wyłącznie siłowe bez kołysania ciała. Zawodnik może mieć rękawice. Liczy się liczba podciągnięć, czas jest nieograniczony.

ŁAWKA

Zawodniczka/Zawodnik waży się i podaje ciężar ciała, podaje także ciężar gryfu i obciążników. Przy asekuracji innej osoby sam zdejmuje sztangę ze stojaka, prostuje ręce, opuszcza sztangę na klatkę piersiową dotykając piersi (obszar wzdłuż mostka), wyciska do wyprostowanych rąk.

Zawodniczka – powtarza wyciskanie i w ostatnim ruchu stawia sztangę na stojak. Można używać rękawic. Liczy się ilość powtórzeń, czas jest nieograniczony.

Zawodnik wyciska maksymalny ciężar tylko raz po czym sztangę stawia na stojak. Może używać rękawic. Rezultat dla każdego zawodnika przeliczany będzie za pomocą kalkulatora Wilks’a.

KOMISJA

Nauczyciele WF Bogusława Kuffel i Robert Wądołowski dokonają oceny poprawności wykonania ćwiczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy biorą udział w zawodach dobrowolnie i są świadomi zagrożeń, ryzyka oraz obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem. Ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne urazy. Oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w mistrzostwach szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych i wizerunkowych na potrzeby zawodów, w celach medialnych i promocji szkoły. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w zawodach zawodników.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji wydarzenia
pn.
SIŁACZE NOWODWORKA w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej szkoły. Dane mogą być również przekazywane lokalnym mediom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika (art. 6 ust.1 lit. a RODO), który poprzez przesłanie swoich danych osobowych organizatorowi (wyraźne działanie potwierdzające art. 4 ust. 11 RODO) przyzwala na ich przetwarzanie. Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia promocji wydarzenia lub do momentu wycofania zgody, którą można odwołać poprzez pisemne oświadczenie przesłane do sekretariatu szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: www.nowodworek.pl w zakładce organizacja/rodo/obowiązek informacyjny.

Załącznik – Deklaracja Zgody

https://zsotuchola-my.sharepoint.com/personal/wadolowskirobert_nowodworek_edu_pl/Documents/Pliki%20z%20czat%C3%B3w%20w%20aplikacji%20Microsoft%20Teams/Deklaracja%20zgody.odt

Organizator

/-/ Robert Wądołowski