You are currently viewing Stypendia pomostowe – dla maturzystów.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1960 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

  • pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR,

lub

  • być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,

lub

  • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,

lub

  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej  – w przypadku naszej organizacji jest nią – Stowarzyszenie VIA NATURA ( Tuchola, ul. Przemysłowa 10 – kontakt ze stowarzyszeniem również poprzez FB )

    Więcej informacji TUTAJ