You are currently viewing ENGLISH CORNER: często błędnie stosowane słówka
Hello anglomaniacy! 🙂
Na dzisiaj przygotowałem dla Was kilka par słówek, które są często błędnie stosowane:

1) ECONOMY vs ECONOMICS

*ECONOMY = GOSPODARKA
Przykład w zdaniu: The British economy is very stable.

*ECONOMICS = EKONOMIA (dziedzina nauki, kierunek studiów)
Przykład w zdaniu: My friend studies economics.

2) ECONOMIC vs ECONOMICAL

*ECONOMIC = GOSPODARCZY (powiązany z gospodarką, ekonomią)
Przykład w zdaniu: The global economic crisis has just started.

*ECONOMICAL = OSZCZĘDNY
Przykład w zdaniu: My new car is economical.

3) HISTORIC vs HISTORICAL

*HISTORIC = WIEKOPOMNY, WAŻNY
Przykład w zdaniu: Graduating from school is undoubtedly a historic moment.

*HISTORICAL = HISTORYCZNY (powiązany z historią)
Przykład w zdaniu: Paul’s hobby is reading historical books.

Mam nadzieję, że teraz stosowanie tych słówek nie będzie stanowiło dla Ciebie problemu.

Warto uczyć się języków obcych! Ucz się języków w Nowodworku! 🙂

Have a nice day! 🙂