Biblioteka szkolna zaprasza uczniów gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym 
pt. „Tradycje wielkanocne”.
Regulamin konkursu i zadania konkursowe zostaną umieszczone na tablicach w czytelni biblioteki szkolnej.

Bardzo serdecznie zapraszam.

Organizator konkursu:
Anna Szreiber