Urszula Piotrowska dyrektor szkoły
Wojciech Ziółkowski wicedyrektor szkoły
 Sławomir Baturo  nauczyciel informatyki
 Katarzyna Bugaj  nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego
 Joanna Drożdż  nauczyciel języka niemieckiego
 Ewa Grugel  nauczyciel geografii
 Urszula Gruntkowska  nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, historii, wos, doradca zawodowy
 Grażyna Zakrzewska  nauczyciel fizyki
 Dorota Jaworska  nauczyciel języka polskiego
 Agnieszka Jutrowska pedagog szkolny
 Agnieszka Kierzkowska  nauczyciel religii
 Dorota Kijora  nauczyciel języka polskiego
 Tomasz Kotowski  nauczyciel muzyki
 Mariusz Krużyński  nauczyciel wychowania fizycznego
 Danuta Lenartowicz  nauczyciel biologii
 Tomasz Lipiński  nauczyciel języka angielskiego
 Anna Lorbiecka  nauczyciel wychowania fizycznego
 Alina Okonek  nauczyciel historii i wos
 Martyna Olejnik  nauczyciel języka polskiego
 Ewelina Ossowska nauczyciel języka polskiego
 Mateusz Ott  nauczyciel matematyki
 Urszula Piotrowska  nauczyciel matematyki
 Mirosława Poturalska  nauczyciel chemii
 ks. Dominik Roczniak  nauczyciel religii
 Magdalena Sienkiewicz – Lipińska  nauczyciel języka angielskiego
 Katarzyna Stachowicz –  Grabowska  nauczyciel języka angielskiego
 Maria Stucka  nauczyciel matematyki
 Ewa Sudoł  nauczyciel języka niemieckiego, doradca zawodowy
 Anna Szreiber  BIBLIOTEKARZ
 Jacek Witkowski  nauczyciel matematyki
 Aleksandra Wegner  nauczyciel historii i wos
 Joanna Wojciechowska  nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego
 Marzena Zielińska  nauczyciel matematyki
 Wojciech Ziółkowski  nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości i wychowania fizycznego