You are currently viewing Światowy Dzień FAS

9 września, czyli dziewiątego dnia dziewiątego miesiąca w roku obchodzimy Światowy Dzień FAS – chodzi o  zwrócenie uwagi na zjawisko Alkoholowego Zespołu Płodowego, czyli uszkodzenia płodu, wynikającego z używania alkoholu przez kobietę będącą w ciąży.

U dzieci dotkniętych FAS stwierdza się: niedobór wzrostu i wagi ciała, mały obwód głowy, wady w budowie twarzy, uszkodzenie układu nerwowego, zwłaszcza mózgu. FAS jest nieuleczalny, a więc występuje u dzieci i dorosłych. Można jedynie, dzięki kompleksowej pomocy różnych specjalistów, pomóc osobom nim dotkniętym w lepszym funkcjonowaniu. FAS to jedyne zaburzenie rozwojowe, którego można całkowicie uniknąć stosując abstynencję w ciąży.