Zebrania klasowe rodziców

 

UWAGA

Informujemy, że w czwartek – 20.09.2018r. odbędą się  ZEBRANIA  KLASOWE RODZICÓW wg harmonogramu:

 

godz. Ia, Ib, Ic LO IIa, IIb, IIc LO IIIaGP IIIa, IIIb, IIIc LO
16.00 – 16.45 zebrania klasowe zebrania klasowe spotkanie w sali 21                         – egzamin gimnazjalny 2019 spotkanie w auli szkolnej
– egzamin maturalny 2019
16.45 spotkanie w auli

– DZIENNIK ELEKTRONICZNY

zebranie klasowe zebrania klasowe
Po zebraniach rodziców
uczniów klas III
spotkanie komitetów studniówkowychw sali 213.

 

Proszę o przekazanie informacji rodzicom.

 

Wszyscy nauczyciele będą pełnili dyżur w wyznaczonych salach w godzinach od 16.30 do 18.00.

 

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 26 września 2018r. o godz. 16.30 w sali 32.