You are currently viewing Akcja „Sprzątania świata”

Akcja „Sprzątania świata” jest największą w kraju ekologiczną kampanią społeczną i stałym punktem kalendarza działań w wielu gminach, szkołach i organizacjach.  Główne przesłanie akcji to czyste środowisko oraz człowiek przyjazny naturze i drugiemu człowiekowi. Żeby to osiągnąć nie wystarczy sprzątać nasze najbliższe otoczenie. Zbieranie śmieci daje najczęściej efekt krótkotrwały, natomiast znacznie ważniejsza jest zmiana świadomości ekologicznej i nawyków mieszkańców.

Do akcji przyłączył się również Nowodworek- uczniowie klas: 1a, 1b oraz 3a4 z wychowawcami i opiekunami.