You are currently viewing „Nowodworek”dla szkół podstawowych:  II powiatowy konkurs angielsko-plastyczny „Illustrating Songs”

Zachęcone sukcesem ubiegłorocznej, pierwszej edycji konkursu dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, nauczycielki języka angielskiego tucholskiego Nowodworka: Magdalena Sienkiewicz-Lipińska i Katarzyna Stachowicz-Grabowska postanowiły kontynuować konkurs i w tym roku szkolnym. Rywalizacja jest skierowana do młodych ludzi o zamiłowaniu artystycznym lubiących muzykę. Uczestnicy mieli za zadanie stworzenie plakatu dowolną techniką, ilustrującego słowa piosenki anglojęzycznej w kilku/kilkunastu ilustracjach, na zasadzie komiksu. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań językiem angielskim, wzmacnianie kreatywności i twórczego myślenia, rozwijanie talentu artystycznego oraz dobra zabawa.

Nadesłane prace w tym roku okazały się jeszcze bardziej twórcze niż w poprzedniej edycji: piękne, kreatywne i pracochłonne wyrażały preferencje muzyczne twórców. Jury, czyli organizatorki oceniały pomysłowość, staranność wykonania oraz zgodność słów z ilustracjami. Artystyczną stronę prac oceniała mgr sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pani Krzysztofa Frankowska, pracownik Politechniki Śląskiej w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych. Wybór prac do nagród okazał się jeszcze większym wyzwaniem niż w roku ubiegłym. W rezultacie jury postanowiło przyznać 3 miejsca oraz 3 wyróżnienia, starając się uhonorować jak największą liczbę uczestników.

Wyniki:

I m-ceKamil Oświeciński kl. VIII C Szkoła Podstawowa nr 1 im.Księdza ppułk Józefa Wryczy w Tucholi,opiekun: Maja Kurlandt-Oświecińska

II m-ceAlicja Lipińska kl. VIII B Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żalnie, opiekun: Anna Jarońska

III m-ce: Olga Weltrowska kl. VII Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żalnie, opiekun: Anna Jarońska

WyróżnienieKornelia Gumińska kl. VII , Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi, opiekun: Danuta Wiśniewska

II WyróżnieniePatrycja Szymańska kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi, opiekun: Beata Szmelter

III WyróżnienieMateusz Czajka kl. VII, Szkoła Podstawowa nr nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi, opiekun: Andrzej Giersz

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym, niestety ponownie w reżimie sanitarnym. Nagrodzone uczestniczki otrzymały bony upominkowe, nagrody książkowe oraz słodkości od producenta wyrobów czekoladowych „Łuczniczka”, ufundowane przez przedsiębiorstwa powiatu tucholskiego.

Pytanie o trzecią edycję? – czas pokaże! Jednakże motywujące jest to, iż coraz więcej młodych, utalentowanych ludzi tworzy i wykazuje zaangażowanie w dodatkową pracę poza szkołą. Większa również była liczba szkół biorących udział w rywalizacji. Poza nagrodzonymi szkołami do konkursu nadesłano również prace ze szkół podstawowych w Gostycynie i Iwcu. Chyba należy docenić te wysiłki.

Wszystkie prace na wystawie w budynku szkoły.