Ustalenie odpowiedzialności użytkownika (Kto zakładał i prowadzi konto, czy jest to konto organizacji czy podpięty fanpage do osoby prywatnej, w tym przypadku przekazanie hasła dostępu administratorowi danych, co uchroni jednostkę przed skasowaniem konta przez użytkownika, gdyby jego rola w organizacji się skończyła), ustalenie osoby odpowiedzialnej za umieszczanie materiałów- redaktora, jak również osoby zastępującej, kiedy jedna z nich jest w jakiś sposób niedostępna. (istotne kwestie reagowania na wszelkie incydenty na koncie – włamanie i przejęcie konta). 

Bezpieczeństwo konta -odpowiednie zabezpieczenie konta, najlepszy wybór metoda dwuskładnikowego uwierzytelnienia (FB daje możliwość w ustawieniach zabezpieczeniach ustawienie dwóch elementów zabezpieczenia konta- hasło + dodatkowy składnik, którym może być np.  aplikacja na telefonie Google autenthicator- aplikacja na telefonie, tzw. token. Wyeliminowanie zagrożenia przejęcia lub usunięcia konta. (Temat zabezpieczeń proszę skonsultować z informatykiem)  

Znajomość warunków korzystania z narzędzi do obsługi fanpage’a (np. świadomość tego, że Facebook-Meta w warunkach korzystania z usługi zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do materiałów publikowanych w portalu, ponadto dzieli się z nimi ze swoimi partnerami. 

Dopełnienie wszelkich warunków przetwarzania danych osobowych użytkowników- odwiedzających, co najmniej poprzez umieszczenie obowiązku informacyjnego- klauzuli informacyjnej. 

Stworzenie regulacji- instrukcji obsługi fanpage’a- kwestie organizacyjne i prawne – pozyskiwania zgód na publikację materiałów, zdjęć wizerunków, świadomość tego ze zamieszczane materiały mogą zostać pobrane przez innych użytkowników i wykorzystane. 

Publikacje na fanpage’ach nie powinny zastępować oficjalnych publikatorów, które wynikają z przepisów prawa, np. BIP. 

Wytyczne, instrukcje odnośnie komunikacji z użytkownikami, zasady komunikacji poprzez komunikatory- używanie aplikacji Messenger i WhatsApp, które należą do grupy Facebook -Meta. (przesyłanie jakichkolwiek dokumentów poprzez wskazane narzędzia powinno być zabronione, z uwagi na politykę Facebook-Meta- brak zabezpieczeń dla przesyłanych dokumentów, co w konsekwencji może prowadzić do naruszenia ochrony danych osobowych).  

Właściwe kadrowanie zamieszczanych zdjęć, które nie będzie prowadzić do sytuacji w których dochodzi do naruszenia dóbr osobistych osób umieszczanych na zdjęciach. 

W sytuacji przekazania czynności prowadzenia fanpage’a podmiotowi zewnętrznemu kwestia odpowiednich uregulowań zapisów prawnych- (jeżeli fanpage prowadzi dla nas nie pracownik naszej placówki ) podpisania umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.