Rada Samorządu Uczniowskiego zaprasza do udziału w konkursie dla klas na zagospodarowanie przestrzeni po sklepiku szkolnym.

Konkurs trwa od 8 stycznia do 8 lutego.

Zadaniem uczniów jest opracowanie projektu zagospodarowania miejsca po sklepiku szkolnym – opis miejsca i opis jego przeznaczenia. Należy opracować także sposób realizacji, oszacować koszty itp. Uczniowie powinni także opracować wstępny regulamin i zasady użytkowania nowego pomieszczenia.

W konkursie przewidziane są nagrody dla klasy – zdjęcie z podpisami uczniów – pomysłodawców, które ozdobi ścianę nowego miejsca.

Opracowane projekty należy składać w formie pisemnej/graficznej do 8 lutego do gabinetu pedagoga – Agnieszki Jutrowskiej.

Najlepszy projekt wybiorą członkowie RSU.

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!!!