Informujemy, że w czwartek, 10 stycznia 2019r. o godz. 1630 odbędą się

ZEBRANIA KLASOWE RODZICÓW – WYWIADÓWKI.

Wszyscy nauczyciele będą obecni
w wyznaczonych salach w godzinach od 1630 do 1800.

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się o godz. 1545 w sali 32.

Dyżur terapeuty uzależnień pana MARIUSZA SOKOŁOWSKIEGO
w godz. 16
30 – 1800 w sali 32.