You are currently viewing Dziękujemy Oliwii !!!

Dziś podziękowaliśmy Przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego – Oliwii Nejdrowskiej – III a – za jej pracę na rzecz naszej szkoły. Życzymy Oliwii wspaniałych wyników na egzaminie maturalnym i dostania się na wymarzone studia !!!