You are currently viewing KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH – LIPIEC 2022.

Informujemy, że 19 lipca 2022 od godz. 9.00 do 12.00 odbędzie się w naszej szkole kiermasz używanych podręczników do klas I liceum zgodnych z nową podstawą programową.
Kiermasz odbędzie się w holu szkoły – na parterze.
Zainteresowanych sprzedażą podręczników oraz ich zakupem serdecznie zapraszamy.
Termin kiermaszu pokrywa się z ostatecznym terminem ogłoszenia wyników rekrutacji do pierwszych klas liceum.
Osoby, które nie mogą przyjechać do szkoły w danym dniu, aby sprzedać podręczniki, mogą wysłać „ogłoszenia o sprzedaży podręczników” wraz ze swoimi danymi kontaktowymi na adres poczty elektroniczny szkoły: sekretariat@nowodworek.pl lub oddać kartkę z ogłoszeniem osobiście w sekretariacie szkoły do 18.07.22 (do godz. 12.00)

Organizatorzy:
Czerwiec 2022 – Anna Szreiber
Lipiec 2022- Alina Bonna