You are currently viewing Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/ 2022

24 czerwca 2022 roku o godzinie 8.30 cała społeczność Nowodworka zebrała się na szkolnym dziedzińcu, aby uroczyście zakończyć rok szkolny 2021/ 2022. Po wprowadzeniu sztandaru oraz odśpiewaniu hymnu państwowego – prowadzący przywitali grono pedagogiczne, na czele z panem dyrektorem – Waldemarem Ptakiem oraz panią wicedyrektor – Joanną Drożdż, jak również wszystkich uczniów Nowodworka. Pan dyrektor wygłosił przemówienie, a następnie wraz z panią wicedyrektor wręczyli uczniom: świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne dla rodziców, dyplomy za 100 % frekwencji, dyplomy i nagrody dla Uczniów Roku, dyplomy i upominki za turniej międzyklasowy debat oxfordzkich oraz Dzień Patrona, dyplomy i nagrody dla uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły i środowiska lokalnego oraz  nagrodę Rady Rodziców za najwyższy wskaźnik wpłat.

Najważniejsze trofeum – tytuł Klasy Roku – za osiągnięcia naukowe, funkcjonowanie klasy w szkole i środowisku lokalnym – dla klasy 2a – wręczyli pan Dyrektor Waldemar Ptak i pani pedagog Agnieszka Jutrowska.

Uczniowie Nowodworka podejmują różnorodne działania, w tym roku szkolonym, pomimo iż częściowo pracowaliśmy w systemie zdalnym, odnieśliśmy również sukcesy sportowe, artystyczne, w działalności społecznej, kulturalnej czy charytatywnej. Wyróżnieni uczniowie otrzymali stosowne podziękowania ze świadectwami od wychowawców klas. Ponadto, po raz pierwszy, w każdej klasie – wychowawcy wręczyli dyplomy – klasowej Damie i klasowemu Gentelmanowi.

Prowadzący złożyli całej społeczności życzenia wspaniałych, zdrowych i bezpiecznych wakacji. Wspólnie zaśpiewaliśmy hymn szkoły, wyprowadzono sztandar i rozeszliśmy się do swoich klas.

Uroczystość prowadzili: Julia Wiśniewska i Robert Jeschke.

Utwory muzyczne przygotowali dla nas: Lena Orłowska, Anna Januszewska oraz Robert Jeschke.

Obsługą sprzętu zajęli się uczniowie klasy 1b.

Zdjęcia wykonał Kamil Mogiłka.

Uroczystość przygotowały: Pani Agnieszka Jutrowska i Ewelina Ossowska.