You are currently viewing Kampania BohaterON- włącz historię

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział
w kampanii BohaterON – włącz historię!
Akcja ta ma na celu przypomnienie wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim i przygotowanie kartek lub listów do Powstańców.
Tym razem w działania zaangażowały się głównie klasy trzecie i powstało ponad 70
kartek i listów, które zostały przesłane do fundacji organizujących akcję, które
przekażą je Powstańcom. Dziękujemy za zaangażowanie.