You are currently viewing VII Konkurs Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Tucholskiego

Dnia 13 grudnia 2019 r. odbyła się kolejna edycja powiatowego konkursu języka angielskiego. W tym roku, w związku z wygaszaniem gimnazjów, udział wzięli wyłącznie uczniowie szkół podstawowych. Nazwa konkursu uległa zmianie; obecnie jest to „Konkurs Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Tucholskiego”.

Do rywalizacji przystąpiło 29 uczniów ze szkół podstawowych w Iwcu, Cekcynie, Zielonce, Kęsowie, Lubiewie, Śliwicach, Legbądzie, Stobnie oraz Tucholi (SP nr 1, SP nr 3 i SP nr 5). Arkusz konkursowy składał się z 46 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. Po raz pierwszy, wśród możliwych do wyboru odpowiedzi, pojawiła się opcja „wszystkie odpowiedzi są poprawne”. Test dotyczył zagadnień gramatycznych i leksykalnych; pojawiły się też pytania z zakresu kultury i geografii USA. Uczestnicy mieli 60 minut na rozwiązanie arkusza, lecz wszyscy ukończyli pracę przed czasem.

Podobnie jak w latach poprzednich, walka była wyrównania i wielu uczestników osiągnęło bardzo wysokie wyniki. Ponieważ dwójka uczniów uzyskała jednakowy rezultat, zdecydowano o przyznaniu dwóch drugich miejsc. Laureatami zostali:

  • I miejsce zajęła Oliwia Glazer ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie,
  • II miejsce ex aequo zajęli Wiktoria Stopa ze Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie oraz Stanisław Umiński ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi,
  • III miejsce zajęła Liliana Płodzicka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczyła Pani Dyrektor Urszula Piotrowska w asyście organizatorów: Joanny Wojciechowskiej i Tomasza Lipińskiego. Dla wszystkich uczestników przewidziano słodki poczęstunek oraz drobne upominki. Nagrody ufundowane zostały przez lokalnych, i nie tylko, sponsorów: Wydawnictwo Oxford, Powiat Tucholski, „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, S.J. Aleksandra, Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor s.a., ZPUH JK Miłosz Kiedrowski, Tartak Wutkowski – Mieczysław Wutkowski, Maga – Agnieszka Mazur.

Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy!

Nasz konkurs języka angielskiego cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a zatem liczymy na równie imponującą frekwencję już za rok. Do zobaczenia!