You are currently viewing Kmicic Borów Tucholskich- ksiądz podpułkownik Józef Wrycza

4 grudnia przypada 60. rocznica śmierci księdza podpułkownika Józefa Wryczy. Jest to dobra okazja, aby przypomnieć postać tego Bohatera i działalność organizacji, z którą był związany. W szkole została przygotowana wystawa upamiętniająca życie i działalność księdza Wryczy. Autorami biogramu i zdjęć upamiętniających Księdza są uczniowie klasy III a. Ksiądz Wrycza już jako uczeń gimnazjum działał w tajnych kołach filomackich, prowadził walkę o zachowanie tożsamości narodowej.
Zaangażował się w działania mające na celu przyłączenie Pomorza do Polski w 1920 roku. W okresie międzywojennym był proboszczem w Wielu. Po wybuchu II wojny światowej, pod
pseudonimem “Rawycz” organizował oddziały partyzanckie na Kaszubach. Na Pomorzu powstała Tajna Organizacja Wojskowa
“Gryf Kaszubski”, w lipcu 1941 roku została ona przemianowana na „Gryfa Pomorskiego”. Na czele tej organizacji jako prezes Rady
Naczelnej, stanął ksiądz Józef Wrycza.
29 września 2019 roku na terenie Kalwarii Wielewskiej ksiądz podpułkownik Józef Wrycza, decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy
został awansowany pośmiertnie na stopień generała brygady. Przed 60 laty liczne rzesze Borowiaków i Kaszubów z wielkim szacunkiem i żalem odprowadziły na cmentarz tucholski na wieczny odpoczynek kapłana, społecznika i wielkiego patriotę.
Dziś rano zapłonął na grobie Księdza generała znicz jako znak pamięci społeczności Nowodworka.