Zapraszamy uczniów Nowodworka do zgłaszania swoich kandydatur w wyborach uzupełniających do Rady Samorządu Uczniowskiego, które odbędą się 20 lutego. Kandydatów prosimy o zgłaszanie się osobiście do pedagoga, Pani Agnieszki Jutrowskiej – do 15 lutego.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w wyborach !!!