You are currently viewing 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
  1. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021 roku  minęła 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. 
Z szacunkiem i uznaniem wspominaliśmy bohaterów naszej wolności. Powstała okolicznościowa gazetka na holu szkoły. Na lekcjach przypomnieliśmy najważniejsze wydarzenia tamtych tragicznych lat. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku władza komunistyczna ogłosiła dekret o stanie wojennym, o czym poinformował w wystąpieniu radiowym i telewizyjnym generał Wojciech Jaruzelski. Wielu działaczy NSZZ “Solidarność” zostało internowanych lub aresztowanych. Wiele zakładów pracy zmilitaryzowano, wyłączono telefony, wprowadzono godzinę milicyjną, cenzurę korespondencji, zamknięto granice. Związki zawodowe  i inne niezależne organizacje zostały zdelegalizowane. 
Wielką tragedią są ofiary śmiertelne stanu wojennego – pacyfikacji zakładów pracy 
( dziewięciu górników  zabitych w kopalni “Wujek” w Katowicach), tłumienia demonstracji, skrytobójczych mordów, brutalności funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych. 

Na uwagę zasługują filmy poruszające tematykę tych tragicznych wydarzeń: 

“Śmierć jak kromka chleba” https://www.cda.pl/video/510021977 

“Światło wolności” „Światło wolności” – film animowany 

“Babilon. Raport o stanie wojennym” https://vod.tvp.pl/video/babilon-raport-o-stanie-wojennym,babilon-raport-o-stanie-wojennym,57241550