You are currently viewing Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

W dniu dzisiejszym Pan Dyrektor Waldemar Ptak wręczył listy gratulacyjne z okazji otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów uczennicom naszej szkoły – Emmie Domisch z klasy III d 4 oraz Annie Zalewskiej z klasy III a.
Serdecznie gratulujemy koleżankom i życzymy im wielu sukcesów.