You are currently viewing Dyplom dla Nowodworka za aktywny udział w II międzynarodowej akcji.

 

 

Głównym celem akcji była min. promocja czytania i książek wśród uczniów a także zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu, wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi.
Honorowy patronat nad akcją objęli: Lubuski Kurator Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Akcja realizowana w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Bardzo dziękujemy Uczniom za wzięcie udziału w akcji.