Podziękowania

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora i wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi dziękujemy Wam - Drodzy Uczniowie za współpracę, życzliwość, kreatywność i wszystkie działania, które trwale przyczyniły się do wzrostu jakości pracy i wizerunku Nowodworka. Współpraca z Wami była dla nas zaszczytem. Dziękujemy. Urszula Piotrowska i…

Czytaj dalej Podziękowania