Podziękowania

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora i wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi dziękujemy Wam – Drodzy Uczniowie za współpracę, życzliwość, kreatywność i wszystkie działania, które trwale przyczyniły się do wzrostu jakości pracy i wizerunku Nowodworka.
Współpraca z Wami była dla nas zaszczytem.
Dziękujemy.
Urszula Piotrowska i Wojciech Ziółkowski