Zebrania rodziców – wywiadówki.

Informujemy, że w czwartek, 23 stycznia 2020 r. o godz. 1630 odbędą się

ZEBRANIA KLASOWE RODZICÓW – WYWIADÓWKI.

Nauczyciele będą pełnili dyżur w wyznaczonych salach w godzinach od 1600 do 1800

Serdecznie zapraszamy !