You are currently viewing Zebrania klasowe – wywiadówki.

Informujemy, że w czwartek – 19.09.2019r. odbędą się

ZEBRANIA KLASOWE RODZICÓW wg harmonogramu:

godz.

Ia, Ib, Ic, Id,Ia4, Ib4, Ic4,Id4

IIa, IIb, IIc

IIIa, IIIb, IIIc

1600 – 1700

zebrania klasowe

zebrania klasowe

spotkanie w auli szkolnej – egzamin maturalny 2020

1700

spotkanie w auli

– DZIENNIK ELEKTRONICZNY

zebrania klasowe

Wszyscy nauczyciele będą pełnili dyżur

w wyznaczonych salach w godzinach od 1600 do 1800.

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 25 września 2019r. o godz. 1545 w sali 16.