You are currently viewing “Zawsze jest jakieś wyjście”

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o ofercie pomocy psychologicznej online stworzonej przy współpracy z  Fundacją Drabina Rozwoju – poradnia online “Zawsze jest jakieś wyjście” – na stronie PORADNII
można znaleźć:

  • Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line
  • System rezerwacji indywidualnych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów
  • Moduł komunikacji poprzez on-line wideo / czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami
  • Wyszukiwarka placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego
  • Baza wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc. ( m.in. szczegółowe informacja o programie dotyczącym e-uzależnień – “Loguj się z głową” )
  • Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści