You are currently viewing XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Cisową gałązkę” im. L. Wyczółkowskiego

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Poetyckim. Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 15 do 30 lat.
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wydrukowanego zestawu wierszy, zawierającego od 1 do 3 utworów, które nie były wcześniej nagradzane w innym konkursie ani publikowane w Internecie. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem) i nadesłany w 4 egzemplarzach.
Do takiego zestawu należy dołączyć Kartę uczestnika/Kartę uczestnictwa dziecka – Załącznik nr 1 do Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.cekcyn/gminna-biblioteka-publiczna/aktualnosci.
Prace nadesłane bez Karty uczestnika/Karty uczestnictwa dziecka nie biorą udziału w Konkursie.
Prace należy dostarczyć do 8.05.2022 (decyduje data stempla pocztowego).

Tematyka prac dowolna, mile widziane wiersze inspirowane pięknem Borów Tucholskich.

Regulamin konkursu dostępny jest także w bibliotece Nowodworka. Bardzo serdecznie zapraszam.