Wybory uzupełniające do RSU

W czwartek – 8 lutego 2018 r. odbędą się w naszej szkole wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego.

JAK GŁOSUJEMY?

 1. Każdy nauczyciel i uczeń naszej szkoły może głosować

 2. na 1 kandydata z liceum.

 3. Głosowanie odbywa się podczas przerw –
  od przerwy po 1-lekcji do przerwy po 6-lekcji.

 4. Oddanie głosu potwierdzamy własnoręcznym podpisem
  na listach przygotowanych przez Komisję Wyborczą.

 5. Oddajemy głos na 1 kandydata z liceum wpisując na karteczce odpowiedni numer przypisany do nazwisk kandydatów

  • Oskar Bieńko – I c – nr 1

  • Igor Wegner – I a – nr 2

  • Klaudiusz Gorzula – I a – nr 4

  • Maja Kwiatkowska – I c – nr 6

  • Aleksandra Krajna – I b – nr 7

  • Emilia Gliniecka – II c – nr 8