You are currently viewing Wirtualna Impreza Biegowa z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych “ZAWSZE WIERNI”

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 MARCA 2021

TUCHOLSKI NOWODWOREK

zaprasza uczniów, grono pedagogiczne oraz pracowników szkoły do udziału
w Wirtualnej Imprezie Biegowej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

pod nazwą

ZAWSZE WIERNI

ORGANIZATOR

Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Tucholi

WSPÓŁORGANIZATOR

Nadleśnictwo Trzebciny, Nadleśnictwo Tuchola, Nadleśnictwo Woziwoda, Nadleśnictwo Zamrzenica

CEL IMPREZ

Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego walczącego w latach 1944 – 1963 w obrębie obecnych i przedwojennych granic RP.
Kształtowanie postaw patriotycznych.

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, edukacja leśna.

ZAPISY

Zapisy e-mailem do 25 lutego na adres poczty zawszewierni@nowodworek.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY

Tereny leśne, ścieżki biegowe w terminie 28.02-01.03.2021 r.

ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnikiem imprezy biegowej „ZAWSZE WIERNI”uczniowie, nauczyciele pracownicy TUCHOLSKIEGO NOWODWORKA, a także grupy biegowe współorganizatorów tj. Nadleśnictwa Tuchola, Nadleśnictwa Woziwoda, Nadleśnictwa Trzebciny, Nadleśnictwa Zamrzenica. Każdy zobowiązany jest w okresie 28.02– 01.03.2021 r. do pokonania (bieg, marszobieg, nordic walking, narty,) jednorazowo dystansu 5 kilometrów lub odcinka honorowego 1963 metrów symbolizującego rok śmierci ostatniego żołnierza, który poległ w walce czynnej z SB i MO – Józefa Franczaka pseudonim Lalek, Laluś.

Z uwagi na charakter imprezy należy wykorzystać trasy biegowe w rejonach leśnych.

Do 3 marca 2021 r. na pocztę zawszewierni@nowodworek.edu.pl należy przesłać zdjęcie selfie oraz screen trasy z urządzenia GPS zawierający dane o długości odcinka i czasie jego pokonania.

KLASYFIKACJA ORAZ NAGRODY

Zwycięzcami są Wszyscy, którzy spełnią wymagania wskazane w zasadach uczestnictwa. Pierwsze 100 osób, które zgłoszą swój udział do 25 lutego i go ukończą we wskazanym wyżej terminie – otrzyma medal pamiątkowy. Nadleśnictwa z powiatu tucholskiego Tuchola, Trzebciny, Zamrzenica, Woziwoda są współorganizatorami i fundują medale, a firma HYDROBIG Tuchola wsparła finansowo zakup nagród.

Dodatkowo uczniowie otrzymają ocenę celującą z aktywności fizycznej. Za najlepszy wynik czasowy na dystansie 5 km Organizator wręczy nagrody – niespodzianki w kategorii uczeń, uczennica, pracownicy Nowodworka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W imprezie biegowej uczestnicy biorą udział dobrowolnie i są świadomi zagrożeń, ryzyka oraz obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem. Ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne urazy. Oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych i wizerunkowych na potrzeby zawodów, w celach medialnych i promocji szkoły.

PARTNERZY PROJEKTU

Instytut Pamięci Narodowej

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji wydarzenia
pn. Wirtualny Bieg Mikołajkowy w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej szkoły. Dane mogą być również przekazywane lokalnym mediom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika (art. 6 ust.1 lit. a RODO), który poprzez przesłanie swoich danych osobowych organizatorowi (wyraźne działanie potwierdzające art. 4 ust. 11 RODO) przyzwala na ich przetwarzanie. Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia promocji wydarzenia lub do momentu wycofania zgody, którą można odwołać poprzez pisemne oświadczenie przesłane do sekretariatu szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: www.nowodworek.pl w zakładce organizacja/rodo/obowiązek informacyjny.