You are currently viewing Targi Edukacyjne 2018 – UMK Toruń
nikolayhg / Pixabay

XXV Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej „Promocja Edukacyjna 2018”

13 marca 2018r. maturzyści naszej szkoły uczestniczyli na UMK w Toruniu w XXV Ogólnopolskich Targach Ofert Edukacji Akademickiej „Promocja Edukacyjna 2018”. Tegorocznym targom przyświecało hasło „Oświeć się na UMK!”. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą dydaktyczną szkół wyższych, programami studiów, zasadami przyjęć na poszczególne kierunki w roku akademickim 2018/2019, a także porozmawiać

z przedstawicielami następujących uczelni: Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, uniwersytetu z Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Warszawy, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Pomorskiej

w Słupsku oraz politechniki z Gdańska, Koszalina, Poznania i Warszawy oraz UMK

z Torunia. Swoją ofertę zaprezentowała także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

we Włocławka,  Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.
Nasi maturzyści mieli także możliwość przeprowadzenia rozmowy z doradcami zawodowymi z Biura Karier UMK, którzy osobom niezdecydowanym pomagali określić ich predyspozycje zawodowe, czy wybrać adekwatny dla nich kierunek studiów.

W programie były także liczne pokazy, warsztaty na różnych wydziałach UMK.

Organizatorami wyjazdu byli doradcy zawodowi: Urszula Gruntkowska i Ewa Sudoł.