WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RSU Z DNIA 6 LUTEGO 2019

Głosowało 55 % nauczycieli i 64 % uczniów.

Najwyższa frekwencja:

  • I c – 87 %

Najniższa frekwencja:

  • III b – 32 %

DO RSU PRZECHODZI FILIP OGŁUSZKA – II A