You are currently viewing Projekt Nowodworka z BTK „Od Wiosny Ludów do Niepodległej. Dziedzictwo duchowe, naukowe i kulturowe rodziny Frydrychowiczów”

Kolejną odsłoną współpracy naszej Szkoły z Borowiackim Towarzystwem Kultury było zaproszenie do udziału w projekcie
“Od Wiosny Ludów do Niepodległej. Dziedzictwo duchowe, naukowe
i kulturowe rodziny Frydrychowiczów”. Na podstawie przeprowadzonej
przez panią Marię Ollick – prezesa BTK- kwerendy, przystąpiliśmy do
przygotowania opisu i prezentacji multimedialnej. Jednocześnie
uczniowie klasy IV b i IV a – z grupy teatralnej “Masque” – pod
kierunkiem pana Wojciecha Ziółkowskiego – przygotowali się do odegrania scenek przedstawiających działalność bohaterów projektu: Franciszka, i jego synów: Romualda i Zenona Frydrychowiczów.
Rodzina Frydrychowiczów odegrała na Pomorzu wielką rolę w życiu duchowym, naukowym i kulturowym. Franciszek był aktywnym działaczem narodowym i samorządowym. Był jednym z założycieli
Tucholskiego Banku Ludowego. Jego syn Romuald ukończył studia teologiczne i filozoficzne, przyjmując święcenia kapłańskie w roku 1878. Uzyskał stopień doktora filozofii. Kiedy w 1880 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w Collegium Marianum pragnął “zaszczepić licznym swym uczniom zamiłowanie do lokalnej historii”. Budził dumę z polskiej
przeszłości u kolejnych pokoleń młodzieży. Pozostawił bogaty dorobek naukowy w opracowaniach dotyczących historii regionalnej i folkloru. Z kolei jego brat Zenon zdobył wykształcenie prawnicze. 13 stycznia 1920 roku otrzymał – od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego – nominację na prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, którą objął 15 stycznia. Było to tuż przed powrotem Bydgoszczy do Macierzy. Był
aktywnym działaczem patriotycznym i społecznym. Między innymi piastował funkcję prezesa bydgoskiego Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo.
6 grudnia 2022 roku w niezwykłej lekcji historii regionalnej uczestniczyła młodzież Nowodworka. Na początku głos zabrał pan Dyrektor Waldemar Ptak, który podkreślił, jak cenne jest pielęgnowanie historii Małej
Ojczyzny, aby umacniać naszą tożsamość narodową i budować społeczeństwo obywatelskie. Pani Maria Ollick podsumowała projekt, wskazując jego kolejne etapy, a także przybliżyła nam historię wsi Koślinki, z której pochodziła rodzina Frydrychowiczów i inne postaci
zasłużone dla regionu. Nazwała ją “swoistym matecznikiem powołań
kapłańskich i zakonnych”. Prezentację – przygotowaną przez panie: Aleksandrę Wegner i Alinę Okonek – przedstawili lektorzy: Julia Wiśniewska i Robert Jeschke. W postaci historyczne wcielili się: Wiktor
Lipiński, Patryk Pajonkowski i Piotr Kutnik – aktorzy grupy teatralnej “Masque” pod kierunkiem pana Wojciecha Ziółkowskiego. Obsługą sprzętu multimedialnego zajęli się: Franciszek Oleszkiewicz i Piotr Guliński. Pamiątkowe zdjęcia wykonał Kamil Mogiłka.
9 grudnia 2022 roku w Książnicy Tucholskiej miała miejsce główna część projektu, jako otwarta lekcja historii regionalnej, na którą pani Maria Ollick zaprosiła oficjalnych gości oraz młodzież tucholskich szkół średnich. Ostatnią częścią projektu “Dziedzictwo duchowe, naukowe i kulturowe rodziny Frydrychowiczów” był Akt odsłonięcia i poświęcenia przy Placu
Wolności tablicy upamiętniającej Franciszka, Romualda i Zenona.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 12:00 w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tucholi, w której uczestniczyła
grupa młodzieży Nowodworka. Piękne kazanie o bogactwie dokonań
rodziny Frydrychowiczów wygłosił ksiądz Ireneusz Kalf – proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi. Podczas uroczystości poświęcenia tablicy, przybyłe delegacje złożyły kwiaty, a nasza młodzież zapaliła
symboliczny znicz pamięci.
Na koniec warto przytoczyć słowa księdza Romualda Frydrychowicza,
który zapisał w swym pamiętniku: “Strata czasu do największych strat
na tym świecie policzyć się może. Żywot nasz tak jest krótki, tak są
drogie wszystkie minuty… .”
Tak więc, będąc spadkobiercami dziedzictwa duchowego, naukowego
i kulturowego wyjątkowych przedstawicieli rodziny Frydrychowiczów
możemy nieustannie czerpać wzór i wiedzę z Ich bogatej spuścizny.