„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Weroniki Sabinarz

uczennicy naszej szkoły

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia    

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego