Powiatowy konkurs języka angielskiego dla uczniów klas III gimnazjum oraz klas VII i VIII szkół podstawowych

Już po raz kolejny zaprosiliśmy uczniów klas gimnazjalnych oraz po raz pierwszy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w konkursie języka angielskiego. Test konkursowy składał się z 44 pytań zamkniętych z zakresu gramatyki i leksyki. Uczestnicy wykazali się świetną znajomością języka angielskiego, zaś sam test nie sprawił im większych trudności.

Laureatami konkursu zostali:

I m. Natalia Rozanow – Gimnazjum Powiatowe w Tucholi,
dwa drugie miejsca – Wiktoria Stopa z SP w Kęsowie oraz Stanisław Umiński z SP3 w Tucholi,
dwa wyróżnienia – Mateusz Drelich z SP 3 w Tucholi oraz Liliana Płodzicka z SP1 w Tucholi.

W konkursie wzięło udział 20 uczestników z tucholskich szkół podstawowych oraz ze szkół z Bysławia, Kęsowa, Legbąda i Stobna.

Poziom konkursy był bardzo wyrównany. Różnica między I miejscem a wyróżnieniem to jedynie 2 punkty.

Uczniowie reprezentują bardzo wysoki poziom języka angielskiego. Ósmoklasiści i gimnazjaliści mogli dodatkowo sprawdzić się przed kwietniowym egzaminem z języka obcego. Wierzymy, że za rok powitamy kolejnych uczestników.

Joanna Wojciechowska