Kto jest Twoim autorytetem?-regulamin konkursu międzyszkolnego.

 • 1.Organizatorzy – nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi
 • pedagog szkolny – mgr Agnieszka Jutrowska
 • nauczyciel bibliotekarz – mgr Anna Szreiber.
 • 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
 • z terenu Tucholi oraz Powiatu Tucholskiego.
 • 3. Cele konkursu:
 • możliwość wypowiedzenia w formie plastycznej i literackiej na temat wartości i autorytetu,
 • kształtowanie postawy szacunku i uznania dla wartości i autorytetu
 • 4. Kategorie konkursu:
 • a) plastyczna (plakat)
 • technika plakatu dowolna,
 • format dowolny (max A3)
 • b) literacka (forma dowolna)
 • przyjmujemy tylko prace indywidualne,
 • jeden uczeń może wykonać prace w różnych kategoriach
 • na odwrocie pracy należy podać swoje nazwisko, imię, klasę oraz nazwę szkoły
 • 5. Ocena prac:
 • prace będzie ocenić powołana komisja,
 • prace ocenianie będą w kategoriach: szkoła podstawowa/ gimnazjum i szkoła ponadpodstawowa
 • dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe dyplomy i upominki,
 • wszystkie plakaty będzie można obejrzeć na pokonkursowej wystawie,
 • nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w czytelni biblioteki szkolnej w ZSO Tuchola oraz na stronie internetowej,
  -organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac na stronie internetowej ZSO w Tucholi (z zaznaczeniem nazwiska autora), oraz
  w jubileuszowym tomiku,
 • uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych szkoły.
 • 6. Szkoły, których reprezentanci zostali nagrodzeni, zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach konkursu i dacie rozstrzygnięcia.
  Informacja ukaże się także na stronie internetowej https://www.nowodworek.pl
 • 7. Prosimy o nadsyłanie nie więcej niż 5 prac z danej kategorii.
 • 8. Podpisane prace należy przesłać na adres Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi (ul. Pocztowa 8A 89-500 Tuchola) do 1 lutego 2019r. (ważna data stempla pocztowego) lub można przekazać osobiście do biblioteki szkolnej ZSO w Tucholi.
  Opracowała:
  Agnieszka Jutrowska
  Anna Szreiber