Podsumowanie projektu “Telegram patriotyczny dla Niepodległej”

Każdego roku społeczność Nowodworka obchodzi bardzo uroczyście Narodowe Święto Niepodległości. Nie inaczej działo się w tym roku szkolnym. Z racji ograniczeń, wynikających z nauki na odległość, forma przeżywania tego Święta była zupełnie inna. Nauczyciele historii zachęcili młodzież i nauczycieli wychowawców klas do przygotowania i przesłania specjalnych telegramów patriotycznych dla Niepodległej. Pomocą mógł być blankiet, który został zaczerpnięty z opracowania pani Marii Ollick “ Telegramy patriotyczne. Zapomniana tradycja”. Tuchola 2008.

W naszym historycznym projekcie, który trwał przez cały ubiegły tydzień, uczestniczyło 70 uczniów. Nadesłali oni bardzo piękne, szczere życzenia dla naszej Ojczyzny, która obchodziła już 102- rocznicę odzyskania wolności.
W podsumowaniu projektu można stwierdzić, że inicjatywa jest godna kontynuowania. Może uda się, z okazji tak ważnych świąt narodowych i państwowych, ponownie zachęcić młode pokolenie do dawnej tradycji wysyłania życzeń.

Nauczyciele historii

Oto próbka talentu naszych Uczniów.