Obchody Międzynarodowego Dnia GIS – u

18 listopada przypadają obchody Międzynarodowego Dnia GIS-u.

Tego dnia w Nowodworku młodzież na lekcjach geografii będzie mogła osobiście skorzystać z narzędzi jakie proponuje stale rozwijająca się geoinformacja.

Naszym głównym celem będzie zdobycie umiejętności pozyskiwania i analizy danych przestrzennych oraz interpretacja map cyfrowych w formacie rastrowym i wektorowym oraz praca z interaktywnym profilem wysokościowym. Narzędziem służącym zdobyciu powyższych umiejętności będzie ArcGIS Online.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w lekcjach!

Ewa Grugel i Emilia Drewczyńska

Będzie także możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu, które oferuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy we współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału w prelekcji lub wykładzie. GIS DAY w Bydgoszczy trwać będzie dwa dni – 18 i 19 listopada. Dostępny jest pod linkiem: https://www.facebook.com/events/2742041562749999/