Kultura w pracy zdalnej

Wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Tucholi – podczas październikowych zajęć z wychowawcami – ustalali zasady zachowania kultury osobistej podczas nauki na odległość. RSU podsumowała propozycje wszystkich klas i sporządziła kodeks kultury osobistej, a Pani Honorata Jeziorska przedstawiła go w formie graficznej.