You are currently viewing Dopóki masz czas, czyń dobro.

Akcja pt. „Niespodzianka pod choinkę” zakończona.

Akcja charytatywna pt. „Niespodzianka pod choinkę” trwała od 6 listopada do 6 grudnia 2019r.
Główny cel akcji to kształtowanie postawy okazywania pomocy i wsparcia drugiemu człowiekowi.
Zebrane upominki zostały przekazane dnia 13.12.19 przez uczniów Nowodworka oraz nauczyciela bibliotekarza dzieciom SOSW w Tucholi.
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom: rodzicom, nauczycielom oraz uczniom.
Serdeczne podziękowania kierujemy do klas ID4 oraz IIC, które z wychowawcami – p. Dorotą Jaworską oraz p. Dorotą Kijorą zakupiły przybory szkolne (bloki, kredki, długopisy itp.).

Anna Szreiber
Samorząd Uczniowski
Klasa IIIB