Kandydaci do RSU

W środę – 6 marca 2019 r. odbędą się w naszej szkole wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego Każdy nauczyciel i uczeń naszej szkoły może głosować na 1 kandydata z liceum.

Głosowanie odbywa się podczas przerw –
od przerwy po 1-lekcji do przerwy po 6-lekcji.

Oddanie głosu potwierdzamy własnoręcznym podpisem
na listach przygotowanych przez Komisję Wyborczą.

Oddajemy głos na 1 kandydata z liceum wpisując na karteczce odpowiedni numer przypisany do nazwisk kandydatów

  • Filip Ogłuszka – II a – nr 1
  • Jakub Kozłowski – I c – nr 2
  • Izabela Kożuch – I a – nr 3