You are currently viewing 1% dla Nowodworka!

DROGI RODZICU!

Wesprzyj szkołę swojego dziecka w procesie edukacyjnym!

Przekaż 1% podatku na Szkołę swojego dziecka!

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży “OMNIBUS” w ramach akcji

“1% dla mojej szkoły”.

1% podatku oraz ewentualne darowizny są gromadzone na specjalnym subkoncie Szkoły, a kwota uzyskana po zakończeniu okresu rozliczeniowego zostanie zagospodarowana zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Szkołę.

W ubiegłym roku na Nasze konto wpłynęły odpisy na łączną kwotę 1 462,86 zł. Za wszystkie wpłaty serdecznie państwu dziękujemy i zapraszamy do włączenia się w naszą akcję w bieżącym roku.

Numer KRS: 0000237488

Cel szczegółowy 1%:

NOWODWOREK W TUCHOLI