You are currently viewing II Edycja Konkursu Fotograficznego.

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych CM UMK, Polskie Towarzystwo
Studentów Farmacji, Kosmetologiczna Organizacja Studentów, Wydziałowa Rada Samorządu
Studentów Wydziału Farmaceutycznego wraz z Panią Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału
Farmaceutycznego- dr hab. Barbarą Ruszkowską- Ciastek, prof. UMK mają przyjemność ogłosić
II Edycję Konkursu Fotograficznego „Diagnosta laboratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog
okiem licealisty” dla wszystkich uczniów liceów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem konkursu jest popularyzacja kierunków studiów: Analityka medyczna, Farmacja oraz
Kosmetologia, które są prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym, Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy przy
jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu fotografii jako dziedziny sztuki.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych  regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w
regulaminie, który jest dostępny w bibliotece Nowodworka. Termin nadsyłania prac: 29.04.2022.
Zapraszam.