You are currently viewing Harmonogram naboru na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

16.05.2022 – 21.06.2022  Złożenie podania o przyjęcie do szkoły.

24.06.2022 – 12.07.2022 Uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

do 12.07.2022 Weryfikacja podań przez komisję rekrutacyjną.

19.07.2022 Podanie listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły.

do 22.07.2022 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły                                         podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej).

25.07.2022 Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.